koptekst  
Bildstrich Bildstrich
HOMEOns TeamKinderfysiotherapieKindergroepRots en WaterSpecialisatiesSamenwerking
De fysiotherapie en kinderpraktijk Jacqueline Maschewski is een onderdeel van de kinderpraktijk Groningen.
 
In de Kinderpraktijk wordt zorg "ge´ntegreerd" aangeboden. Dat wil zeggen dat kinderfysiotherapeuten, logopedisten en de dramatherapeut hun kennis bundelen en, in nauw overleg met elkaar en andere betrokken hulpverleners, behandelen.
Want juist bij kinderen, die nog volop aan het groeien zijn, kunnen ontwikkelingsproblemen niet in hokjes verdeeld en ge´soleerd opgelost worden. Het gaat erom om de juiste 'ingang' te vinden om zo het probleem effectief te kunnen behandelen.
 
Ook met met andere disciplines uit het veld wordt samengewerkt.
Zo is er intensieve samenwerking met een eerstelijns praktijk voor ergotherapie, een diŰtist, orthopedagogen, consultatiebureau artsen en de thuiszorgorganisaties.
 
Ook is er regelmatig overleg met verwijzers zoals o.a. de huisartsen, met de kinderartsen en revalidatie artsen van het Martini Ziekenhuis en de kinderneurologen en (kinder)revalidatieartsen van het UMCG. Verder zijn we verbonden aan het NOKS, een overlegorgaan voor verschillende disciplines in de eerste, tweede en derde lijn, die te maken hebben met zorgverlening aan in ontwikkeling bedreigde kinderen en hun ouders. In overleg met de ouders wordt bij ieder kind individueel gekeken welke zorgverleners in het gezin of op school betrokken zijn en wordt een zo goed mogelijk afstemming van de betrokken partijen na gestreefd.
 
Samenwerkingsmogelijkheden binnen de kinderpraktijk zijn: 
 • Combinatie behandeling van logopedie en fysiotherapie
 • Samenwerking dramatherapie en fysiotherapie
 • Intercollegiaal overleg van alle interne disciplines
 
Buiten de kinderpraktijk hebben wij:
 • 2-maandelijks overleg met de ergotherapeuten van de praktijk voor ergotherapie de Jonge & Roorda  
 • combinatiebegeleiding van kinderen met overgewicht met voedingsbureau Carin Pool 
 • samenwerking met  verschillende orthopedagogen: Annet Bronkhorst, Basic Trust en Sandra Russel 
 • Ongeveer 5 keer per jaar een netwerkoverleg van NOKS 
 • eens in de 3 maanden overleg met de kinderartsen van het Martini Ziekenhuis en zo nodig direct telefonisch overleg met de individuele verwijzers van het Martini Ziekenhuis, waaronder ook  de revalidatie arts
 • Eens in de 3 ß 4 maanden overleg met de kinderneurologen van het UMCG
 • Direct telefonisch overleg met de (kinder)revalidatieartsen van het UMCG
 • Regelmatig contact en overleg met de consultatiebureau-artsen en huisartsen
   
 
      NIEUWS
      Tarieven
      Praktijkinfo
      Contact
      Privacy
      Folders
      Links
      Literatuur
      Meetinstrumenten