koptekst  
Bildstrich Bildstrich
HOMEOns TeamKinderfysiotherapieKindergroepRots en WaterSpecialisatiesSamenwerking
Een steuntje in de rug

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motorische vaardigheden spelenderwijs. Dat gaat meestal probleemloos en daardoor ongemerkt, maar soms blijven ontwikkelingen langer uit dan gebruikelijk. Soms wijkt de ontwikkeling af van wat je zou willen. In deze gevallen kan een kind baat hebben bij een steuntje in de rug en komt de kinderfysiotherapeut in beeld. Dat kan zijn via de arts van het consultatiebureau, de huisarts maar ook via ouders/verzorgers of leerkracht.

De behandeling

Op grond van de intake, aanvullende informatie, observatie en testjes, wordt een behandelplan opgesteld. Deze is er in alle gevallen op gericht dat het kind of de jongere lichamelijk en daardoor ook vaak sociaal beter gaat functioneren. De oefeningen zijn speciaal voor hun leeftijdscategorieŽn ontwikkeld. Dat is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij hun ontwikkelingsfase waardoor ze ook plezier hebben en houden in de gang naar de kinderfysiotherapeut. Want plezier staat in alle gevallen voorop om de motivatie optimaal te houden.

 

kft
kft Zuigelingen en peuters worden veelal behandeld in de voor hen vertrouwde thuissituatie. Bij zuigelingen bestaat de behandeling vooral uit adviezen hoe ouders of verzorgers hun steentje kunnen bijdragen aan de motorische ontwikkeling van het kind. Het gaat dan met name om aanwijzingen over de manier van hanteren en om speladviezen. Op die manier wordt de behandeling onderdeel van de gang van zaken van alle dag.

Peuters in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden vrijwel altijd thuis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.
De lengte van de behandeling wordt vooral bepaald door aard en omvang van de klacht(en). Soms kan worden volstaan met een advies, soms is een reeks van behandelingen nodig.

Lees meer... www.nvfk.nl, www.bosk.nl  

      NIEUWS
      Tarieven
      Praktijkinfo
      Contact
      Privacy
      Folders
      Links
      Literatuur
      Meetinstrumenten